เกล็ดความรู้ วัสดุถมที่

✨หินคลุก (Mix)✨
หินที่ผสมกันระหว่างหินฝุ่นหิน1 หิน2 และเศษหินต่างๆ สำหรับเทพื้นอัดพื้นให้แน่น งานปรับพื้นถนน นิยมใช้คู่กับลูกรังในการทำถนน
✨ทรายถม✨
ทรายมีดินปน สำหรับถมที่รองพื้นปรับระดับก่อนเทคอนกรีต หรือใส่ถุงกันน้ำท่วม ถมที่ ใช้กันแพร่หลายคือ การถมถนน
✨หน้าดิน✨
ดินสีดำอยู่ชั้นแรกสุด สำหรับถมที่เหมาะแก่การปลูกต้นไม้ เป็นดินที่มีสารอาหารเยอะที่สุด
✨ดินซีแลค✨
ดินแห้ง สำหรับถมที่เพื่อปลูกสร้างอาคารหรือบ้านอยู่อาศัย มักมีสีเหลืองไม่เหมาะแก่การปลูกต้นไม้
✨ลูกรัง✨
ดินสีแดง สำหรับถมที่ที่ต้องการความแน่นของดินสูง หรือเพื่อปลูกสร้างอาคารโรงงาน นิยมใช้คู่กับหินคลุกในการทำถนน

ท่าทรายกนก