บริการของเรา

ท่าทรายกนก ผลิตและจำหน่าย ดิน หิน ทราย แบบครบวงจร
ให้บริการถมที่ บริการขนส่ง เครื่องจักรให้เช่า

สอบถามเพิ่มเติม

เราผลิตและขายหิน ดิน ทราย ลูกรัง แบบครบวงจร

จำหนาย หิน ดิน ทราย ลูกรัง

ผลิตทรายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

อ่านต่อ

บริการรับเหมา ถมที่ ถมดิน ถมทราย

ท่าทราย กนก บริการรับถมที่ รับถมดิน ทรายถม ทำลานจอดรถ เคลียริ่งพื้นที่  รับเหมาถมที่ดิน คุณภาพดี ราคาเหมาะสม

อ่านต่อ

บริการรับขนส่งสินค้า

ท่าทรายกนก มีรถพ่วงดั๊มพ์ พร้อมให้บริการลูกค้า สำหรับงานขนส่ง

อ่านต่อ
งานถมที่ เครื่องจักรให้เช่า

มีเครื่องจักรให้เช่า  เครื่องจักรใหม่ที่ทันสมัยให้เช่า

แบ็คโฮบูมสั้น แบ็คโฮบูมยาว แทรกเตอร์ รถตักล้อยาง

Read More
ท่าทรายกนก