ผลิตภัณฑ์

หินก่อสร้าง

หิน 2 (1")

หินขนาด 25 มม.

สำหรับผสมคอนกรีต

เทคานเทโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงสุง

หิน 1 (3/4")

หินขนาด 19 มม.

สำหรับผสมคอนกรีต

ในงานเทพื้นและงานก่อสร้างทั่วไป

หินเกร็ด (3/8")

หินขนาด 9.5 มม.

สำหรับงานตกแต่งสวนทางเท้า

ลานอเนกประสงค์

ทรายก่อสร้าง

ทรายหยาบ

ทรายเม็ดใหญ่

สำหรับผสมคอนกรีต

ในงานเทคานเทโครงสร้างผสมปูนเพื่อก่ออิฐ

และงานก่อสร้างทั่วไป

ทรายละเอียด

ทรายเม็ดเล็กกว่าทรายหยาบ

สำหรับผสมคอนกรีต

ในงานฉาบผนัง ตกแต่งสวน

วัสดุ - ถมที่

หินคลุก (Mix)

หินที่ผสมกันระหว่างหินฝุ่นหิน1 หิน2
และเศษหินต่างๆ

สำหรับเทพื้นอัดพื้นให้แน่น

งานปรับพื้นถนน

นิยมใช้คู่กับลูกรังในการทำถนน

ทรายถม

ทรายมีดินปน

สำหรับถมที่รองพื้นปรับระดับก่อนเทคอนกรีต

หน้าดิน

ดินสีดำอยู่ชั้นแรกสุด

สำหรับถมที่เหมาะแก่การปลูกต้นไม้

เป็นดินที่มีสารอาหารเยอะที่สุด

ดินซีแลค

ดินแห้ง

สำหรับถมที่เพื่อปลูกสร้างอาคาร
หรือบ้านอยู่อาศัย

มักมีสีเหลืองไม่เหมาะแก่การปลูกต้นไม้

ลูกรัง

ดินสีแดง

สำหรับถมที่ที่ต้องการความแน่นของดินสูง

หรือเพื่อปลูกสร้างอาคารโรงงาน

นิยมใช้คู่กับหินคลุกในการทำถนน