แบคโฮ รถตัก ตักหิน ทรายหยาบ cpac ปทุมธานี

[:TH]

 

 

 

 

 

แบคโฮ รถตัก ตักหิน ตักทราย cpac ปทุม[:en]

หิน3/4 ทรายหยาบ
แบคโฮ รถตัก ตักหิน ตักทราย cpac ปทุม
[:]