รูปภาพ

งานเช่าเครื่องจักร สำหรับตักถ่านหิน
Read more.
งานถมที่ เครื่องจักรให้เช่า
รวมรูปผลงานถมที่ และงานก่อสร้างของท่าทรายกนก
Read more.
วิ่งงานถ่านหิน จากท่าเรือ
Read more.
งานก่อสร้างพระเมรุ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ปี 51
Read more.