บ่อทรายท่าทรายกนก บางบาล อยุธยา

ยกเรือดูดทรายลงน้ำ

IMG_0075