เรือดูดทราย ต่อเพิ่มอีก2ลำ เตรียมลงน้ำเพื่อที่จะ ดูดทรายหยาบ ทรายละเอียด ทรายถม

บ่อทราย ท่าทรายกนก ต.กบเจา อ.บางบาล จ.อยุธยา

เรือดูดทราย ต่อเพิ่มอีก2ลำ เตรียมลงน้ำเพื่อที่จะ ดูดทรายหยาบ ทรายละเอียด ทรายถม
เรือดูดทราย 2 ลำใหม่ เตรียมพร้อมที่จะนำลงน้ำ เพื่อทำการ ดูดทราย

เตรียมพร้อมที่จะนำลงน้ำ เพื่อทำการ ดูดทรายหยาบ ทรายละเอียด ทรายถม