บริการรับขนส่งสินค้า โดยรถพ่วงดั๊มป์

บริการรับขนส่งสินค้า โดยรถพ่วงดั๊มป์

รถพ่วงดั๊มพ์

ท่าทรายกนก มีรถพ่วงดั๊มพ์ พร้อมให้บริการลูกค้า สำหรับงานขนส่ง สินค้าเทกอง ทุกชนิด  ถ่านหิน กะลาปาล์ม แร่ประเภทต่าง ๆ

GPS Tracking System

รถบรรทุกของท่าทราย กนก ทุกคันควบคุมคุณภาพงานขนส่งด้วย GPS Tracking System (ระบบระบุพิกัดด้วยดาวเทียม) เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าว่าจะได้รับการบริการที่ รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา”

ควบคุมการขนส่งด้วยระบบ GPS Trackking