ทรายก่อสร้างเกิดขึ้นได้อย่างไร

ทรายหยาบ ทรายละเอียด ทรายถม

          ซึ่งเป็นทรายที่ใช้ในการก่อสร้าง เกิดจากการแตกสลายของหิน หินทราย ที่โดนแดด โดนฝน เป็นเวลานาน ทำให้เกิดการแตกย่อยออกเป็นเม็ดทรายหลากหลายขนาด และโดนน้ำพาไปตามแม่น้ำสายต่าง ๆ ซึ่งแม่น้ำเหล่านั้นก็ไหลออกสู่ทะเล แต่ในอดีตหลายล้านปี ก็เกิดการทับถมของทราย ซากพืช ซากสัตว์ ตะกอนต่าง ๆ จนเป็นผืนดินธรรมดา แม้น้ำสายเดิมก็ต้องถูกหักเหไปตามทางที่ถูกกัดเซาะได้ง่ายกว่าก็เกิดเป็นแม่น้ำสายปัจจุบัน เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำแม่กลอง ส่วนทรายที่ถูกน้ำพัดพาตั้งแต่ทีแรก ถ้าทรายเม็ดใหญ่จะมีน้ำหนักมากก็จะถูกพัดพาไปไม่ไกลมาก ส่วนที่เป็นเม็ดเล็ก ๆ ที่มีน้ำหนักเบาก็จะถูกพัดพาไปไกล 

ในที่นี้จะยกตัวอย่าง แหล่งทรายที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพ เช่น

  1. อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี กรุงเทพ (ออกสู่ทะเล)
  1. กาญจบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม (ออกสู่ทะเล)

ช่วงที่อยู่ต้น ๆ จะมีทรายหยาบมากกว่า ส่วนปลายทางก็จะมีทรายละเอียดที่ปะปนกับตะกอน จนเป็นทรายถม แต่ก็มีปริมาณที่น้อยมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นเลนซะมากกว่า

ท่าทรายกนก