การบำรุงรักษาไดชาร์ท (Generator)

การบำรุงรักษาไดชาร์ท (Generator)

ไดชาร์ทหรือ  Generator  เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้กับเครื่องยนต์ระบบ  Electric  Start  ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟตรงสำหรับชาร์ทแบตเตอรี่  เพื่อใช้ในสตาร์ทเครื่องยนต์  และยังใช้กับหลอดไฟ  แสงสว่างสำหรับการทำงานของเครื่องยนต์ในเวลากลางคืนได้เป็นอย่างดี  ไดชาร์ทหรือ  Generator  จะทำงานได้ดีหรือมีอายุการใช้งานคงทน  ขึ้นอยู่กับการใช้และบำรุงรักษาให้ถูกวิธี  ดังนี้.-

  1. หมั่นตรวจสอบความตึงของสายพานเสมอ อย่าให้ตึงหรือหย่อนจนเกินไป  เพราะถ้าสายพานหย่อนเกินไป จะทำให้ไดชาร์ทจ่ายกระแสน้อยและสายพานจะสึกหรอชำรุดเสียหายได้ ถ้าสายพานตุงเกินไปจะทำให้ลุกปืนหรือบู๊ชไดชาร์ทชำรุดเสียหายได้เช่นกัน (โปรดดูการใช้และบำรุงรักษาสายพาน)
  2. หล่อลื่นไดชาร์ทในกรณีทีมีช่องหยอดน้ำมันหล่อลื่นทุก ๆ 250 ชม.
  3. หมั่นตรวจน๊อตสกรูที่ยึดไดชาร์ทให้แน่นเสมอ เพราะถ้าปล่อยให้หลวม  จะทำให้ขายึดไดชาร์ทแตกหักได้
  4. ขณะปฏิบัติงานหากเกิดมีเสียงดังผิดปกติในตัวไดชาร์ท ให้หยุดเครื่องยนต์ทำการตรวจสอบสาเหตุ  อาจเกิดจากลูกปืนหรือบู๊ชชำรุด  ทำให้เสียดสีภายในตัวไดชาร์ทได้
  5. ไม่ควรเอาถังน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ใกล้กับที่ติดตั้งไดชาร์ท เพราะเชื้อเพลิงอาจลุกไหม้ได้โดยประกายไฟจากไดชาร์ท
  6. ถ้าน้ำเข้าไดชาร์ทหรือเปียกน้ำ ควรถอดออกมาทำความสะอาด  โดยการอบหรือตากให้แห้งสียก่อน  อย่าปล่อยทิ้งไว้จะทำให้เกิดสนิม  และกระแสไฟลัดวงจรได้
  7. เมื่อไดชาร์ทไม่ทำงานหรือไม่จ่ายไฟอาจเกิดจากสาเหตุ ไม่ควรทำการถอดซ่อมเองโดยไม่มีความรู้หรือความชำนาญพอ  ควรแจ้งให้ผู้ที่มีความสามารถเฉพาะด้านนี้เป็นผู้ตรวจซ่อม  มิฉนั้น  จะเกิดการเสียหายมากขึ้น

Cr. http://mechanicauto.blogspot.com/